تعرفه اینترنت وایرلس

  • منظور از ترافیک هر دوره، مجموع ترافیک دریافتی در آن دوره است و ترافیک ارسال رایگان در نظر گرفته می‌شود.
  • در صورت انتخاب سرویس با دوره های زمانی بیش از یک ماه ، ترافیک هر ماه به صورت جداگانه و در فواصل 30 روزه و در ابتدای آن دوره در حساب شما اعمال می گردد. برای آگاهی بیشتر از زمان اعمال ترافیک به پنل کاربری خود مراجعه نمایید.
هزینه خرید ترافیک اضافه در سرویس های حجمی بشرح جدول ذیل می باشد:
 
 

میزان ترافیک

0.5G

1G

3G

5G

10G

20G

50G

100G

قیمت (ریال)

18,000

36,000

108,000

180,000

320,000

560,000

1,120,000

1,920,000

سرویسهای CNA با سرعت 128 کیلوبیت
یک سال
شش ماه
سه ماه
یک ماه
قیمت واحد (تومان)
حجم (گیگابایت)
سرعت (کیلوبیت)
نام سرویس

163,300
84,400
43,100
15,200
14,000
3GB
128Kbps
PNA - 3
198,300
102,500
52,400
18,400
17,000
5GB
128Kbps
PNA - 5
سرویسهای CNB با سرعت 256 کیلوبیت (up to 2.5 mb)
یک سال
شش ماه
سه ماه
یک ماه
قیمت واحد (تومان)
حجم (گیگابایت)
سرعت (کیلوبیت)
نام سرویس

204,200
105,500
53,900
18,900
17,500
3GB
256Kbps
PNB - 3
245,000
126,600
64,700
22,700
21,000
5GB
256Kbps
PNB - 5
379,100
195,900
100,100
35,100
32,500
10GB
256Kbps
PNB - 10
سرویسهای CNC با سرعت 512 کیلوبیت (up to 3mb)
یک سال
شش ماه
سه ماه
یک ماه
قیمت واحد (تومان)
حجم (گیگابایت)
سرعت (کیلوبیت)
نام سرویس

221,700
114,600
58,500
20,600
19,000
3GB
512Kbps
PNC - 3
280,000
144,700
73,900
26,000
24,000
5GB
512Kbps
PNC - 5
466,600
241,100
123,200
43,200
40,000
10GB
512Kbps
PNC - 10
سرویسهای CND با سرعت 1 مگابیت (up to 4mb)
یک سال
شش ماه
سه ماه
یک ماه
قیمت واحد (تومان)
حجم (گیگابایت)
سرعت (کیلوبیت)
نام سرویس

291,600
150,700
77,000
27,000
25,000
3GB
1Mb
PND - 3
396,600
204,900
104,700
36,800
34,000
5GB
1Mb
PND - 5
629,900
325,500
166,300
58,400
54,000
10GB
1Mb
PND - 10
سرویسهای CNE با سرعت 2 مگابیت (up to 6mb)
یک سال
شش ماه
سه ماه
یک ماه
قیمت واحد (تومان)
حجم (گیگابایت)
سرعت (کیلوبیت)
نام سرویس

373,300
192,900
98,500
34,600
32,000
3GB
2Mb
PNE - 3
466,600
241,100
123,200
43,200
40,000
5GB
2Mb
PNE - 5
816,500
421,900
215,500
75,600
70,000
10GB
2Mb
PNE - 10
سرویسهای CNF با سرعت 3 مگابیت (up to 8mb)
یک سال
شش ماه
سه ماه
یک ماه
قیمت واحد (تومان)
حجم (گیگابایت)
سرعت (کیلوبیت)
نام سرویس

489,900
253,200
129,300
45,400
42,000
3GB
3Mb
PNF - 3
653,200
337,500
172,400
60,500
56,000
5GB
3Mb
PNF - 5
1,026,500
530,400
270,900
95,100
88,000
10GB
3Mb
PNF - 10
1,586,400
819,600
418,700
146,900
136,000
20GB
3Mb
PNF - 20
سرویسهای CNG با سرعت 4 مگابیت (up to 12mb)
یک سال
شش ماه
سه ماه
یک ماه
قیمت واحد (تومان)
حجم (گیگابایت)
سرعت (کیلوبیت)
نام سرویس

664,900
343,600
175,400
61,600
57,000
3GB
4Mb
PNG - 3
851,500
440,000
224,700
78,900
73,000
5GB
4Mb
PNG - 5
1,166,400
602,700
307,800
108,000
100,000
10GB
4Mb
PNG - 10
1,703,000
879,900
449,400
157,700
146,000
20GB
4Mb
PNG - 20